Lett
Fortsett
Nytt spill
tuat
Lett
10:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Resymé
Nytt spill
Konkurrert
Tid
Nytt spill

Sudoku

Historien om Sudoku-spillet

Sudoku, et logikkbasert puslespill, oppsto i Sveits på 1700-tallet. Spillet ble populært i Japan på 1980-tallet og var da kjent som Suji wa dokushin ni kagiru, som betyr "tallene må være enkle". Navnet ble senere forkortet til Sudoku. På begynnelsen av 2000-tallet dukket Sudoku-oppgaver opp i mange aviser, og spillet ble raskt en verdensomspennende sensasjon.

Hvordan spille Sudoku-spill

Sudoku er et puslespill som krever at du fyller et rutenett på 9x9 celler med tall fra 1 til 9. Rutenettet er delt inn i ni 3x3-bokser, og hver rad og kolonne skal bare inneholde én forekomst av hvert tall.

For å begynne å spille er noen tall forhåndsutfylt i rutenettet. Målet er å fylle de tomme cellene med tall fra 1 til 9, slik at hvert tall bare forekommer én gang i hver rad, kolonne og 3x3-boks.

Andre typer sudoku-spill

I tillegg til det klassiske Sudoku-spillet finnes det flere varianter av puslespillet som gir en unik vri på det opprinnelige konseptet.

Sub Doku

Sub Doku, også kjent som Samurai Sudoku eller Gattai-5, er en variant av det klassiske Sudoku-spillet. Det er en mer kompleks versjon av spillet som består av fem overlappende Sudoku-rutenett, med totalt 369 celler å fylle ut. Målet med Sub Doku er det samme som i den klassiske versjonen: å fylle ut hver celle i rutenettet med et tall fra 1 til 9, og sørge for at hver rad, kolonne og 3x3-boks inneholder alle tallene fra 1 til 9 uten gjentakelser.

I Sub Doku ligger utfordringen i å løse de fem overlappende rutenettene samtidig. Rutene er arrangert i et symmetrisk mønster, med fire mindre ruter i hvert hjørne og en sentral rute som overlapper alle de andre rutene. Det sentrale rutenettet deler celler med alle de andre rutenettene, og noen av cellene må fylles ut mer enn én gang, noe som gjør puslespillet mer utfordrende.

Super Doku

Super Doku er en variant av Sudoku som spilles på et 16x16-rutenett i stedet for et 9x9-rutenett. Reglene ligner på Sudoku, og målet er å fylle de tomme feltene med tall fra 1 til 16, slik at hvert tall bare forekommer én gang i hver rad, kolonne og 4x4-boks.

Prime Doku

Prime Doku er en variant av Sudoku som spilles på et 9x9 rutenett med den ekstra regelen at hver diagonale linje bare skal inneholde primtall. Målet er å fylle de tomme feltene med primtall fra 1 til 9, slik at hvert tall bare forekommer én gang i hver rad, kolonne og 3x3-boks.

Maksimum Su Doku

Maximum Su Doku er en variant av Sudoku som spilles på et 9x9 rutenett, men i stedet for å starte med noen forhåndsutfylte celler, starter puslespillet med et helt tomt rutenett. Målet er å fylle de tomme feltene med tall fra 1 til 9, slik at hvert tall bare forekommer én gang i hver rad, kolonne og 3x3-boks.

Minimum Su Doku

Minimum Su Doku er en variant av Sudoku som spilles på et 9x9 rutenett med den ekstra regelen at puslespillet skal ha et minimum antall forhåndsutfylte celler. Målet er å fylle de tomme feltene med tall fra 1 til 9, slik at hvert tall bare forekommer én gang i hver rad, kolonne og 3x3-boks.

Puslespill Sudoku

Jigsaw Sudoku er en variant av Sudoku som spilles på et 9x9-rutenett, men i stedet for å ha ni 3x3-bokser er rutenettet delt inn i uregelmessige former. Målet er å fylle de tomme feltene med tall fra 1 til 9, slik at hvert tall bare forekommer én gang i hver rad, kolonne og uregelmessige form.

Tips om hvordan du vinner Sudoku-spill

Sudoku er et populært puslespill som krever logikk og evne til problemløsning. Selv om det kan virke utfordrende til å begynne med, kan alle forbedre vinnersjansene sine med litt øvelse og de riktige strategiene. Her er noen tips om hvordan du kan vinne i Sudoku: